Podmienky

Každý používateľ je zodpovedný za obsah príspevku a jeho prípadnú obrázkovú prílohu. Nie sme zodpovední za autorské práva textov ani obrázkov, vložených používateľmi. Vložením týchto elementov používateľ potvrdzuje, že sú v jeho vlastníctve, alebo že sú tieto elementy voľne šíriteľné.

Je prísne zakázané kopírovať recepty z domény www.kucharskerecepty.eu a vkladať ich na iné servery treťou stranou. Všetky príspevky sa automaticky stávaju vlastníctvom našej domény a tiež zostávajú vo vlastníctve ich autorov. Tretia osoba nemôže manipulovať, premiestňovať, pozmieňať a zverejňovať žiadne z textov a obrázkových príloh nachádzajúcich sa na tejto doméne. Tento server obsahuje mnoho unikátnych príspevkov, ktoré podliehajú pravidelnej kontrole, pri nájdení ich kópií na iných serveroch nebudeme váhať podniknúť nutné kroky na ochranu copyrightu.

Administrátor má právo zmazať, alebo pozmeniť akýkoľvek príspevok, alebo vkladať k príspevkom a do príspevkov akúkoľvek formu reklamy a monetizácie.

Registráciou potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami.

 

Admin